Privacy Policy

 

Je leest op dit moment de privacy verklaring
van ANERVO Entertainment. ANERVO Entertainment is een website waar je al je feesten en events kan boeken en is onderdeel van Rumworld. Denk hierbij aan het geven van een proeverij, feestavond, workshop, etc..
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door
ANERVO Entertainment verzameld worden. Het is daarom
goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt
en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens
kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik
van jouw gegevens door ANERVO Entertainment neem
dan gerust contact op!
info@rumworld.nl | 06 14 17 65 53
Willem Kloosstraat 3| 7448ZN | Nijverdal
BTW. ID Nr. NL001589406B09 | KVK Nr. 66774810

01. Het versturen van nieuwsbrieven
ANERVO Entertainment stuurt via e-mail nieuwsbrieven.
Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel
en anderzijds gericht op kennisdeling. Je
voornaam en e-mailadres worden verzameld
via het daarvoor bestemde formulier op de
website van ANERVO Entertainment Daarnaast kan je
mondeling of tekstueel gevraagd worden om
je aan te melden.

 

02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als
jij contact opneemt met ANERVO Entertainment via de
website. In dit formulier wordt echter alleen
gevraagd om de benodigde gegevens om een
voorstel of een dienst aan te kunnen bieden,
zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres,
telefoonnummer en omschrijving.

 

03. Analytics
De website van ANERVO Entertainment verzamelt jouw
gegevens om de website te verbeteren. Dit
gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens
zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan
jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan
informatie zoals de duur van je website bezoek
of de pagina’s die je veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met
jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter
uitvoering van de overeenkomsten die worden
aangegaan, dan wel omdat verwerking
noodzakelijk is om jou in contact te brengen
met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

Ontvangers

De gegevens die ANERVO Entertainment ontvangt en
verwerkt worden beheerd d.m.v.:
01. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met
Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt
voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres
en voornaam automatisch opgeslagen in de
daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
02. JW Webmail
De e-mail van ANERVO Entertainment wordt gehost
bij Jouw Web. Als jij contact opneemt via de
formulieren of via mail, worden die betreffende
mails opgeslagen op de servers van Jouw Web.
02. Jouw Web
De website en back-ups van de website
worden gehost bij Jouw Web. Gegevens die jij
achterlaat op de website van ANERVO Entertainment zijn
op de servers van Jouw Web opgeslagen.
03. Mollie
Mollie is een zogenaamde PSP, zij verzorgen de betalingen aan ANERVO Entertainment

04. DigiBTW

DigiBTW verzorgt voor ons de offertes en facturen alswel de verkopen

 

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd
bewaard door ANERVO Entertainment maar nooit langer
dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten,
tenzij we op grond van een wettelijke regeling
jouw gegevens langer moeten bewaren.
01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden
opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw
gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je
namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via
de link onderaan de nieuwsbrieven of door een
mail te sturen naar info@rumworld.nl
02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met
ANERVO Entertainment via e-mail, dan worden die gegevens
die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam,
bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op
de mailserver. Die mails worden tot maximaal
twee jaar terug bewaard.
03. Analytics
De gegevens die Analytics op de website
verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden
aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze
gegevens worden voor onbepaalde tijd
bewaard binnen Google Analytics.

 

BEVEILIGING

Er worden van jouw persoonsgegevens geen
fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden
alleen beheerd in de eerder genoemde
systemen en software.
De persoonsgegevens die door ANERVO Entertainment
of door eerder genoemde derden worden
beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een
wachtwoord en daar waar mogelijk met
tweestapsverificatie.
Bij deze tweestapsverificatie wordt een code
vanuit de software gegenereerd en verstuurd
naar ANERVO Entertainment. Deze code dient gebruikt te
worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn
elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord
en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die
toegang hebben tot jouw gegevens wordt
beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Beveiliging
05.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze
website beveiligd door een SSL certificaat. Dit
betekent dat jouw verbinding met de website
van ANERVO Entertainment is. Je herkent deze
beveiliging aan het  slotje voor de url.

JOUW RECHTEN

01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw
gegevens op te vragen die bij ANERVO Entertainment
vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je
door een e-mail te sturen of telefonisch contact
op te nemen met ANERVO Entertainment. Je krijgt dan
een overzicht van jouw gegevens.
02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens
veranderd? Je hebt het recht om dit te laten
rectificeren door ANERVO Entertainment Je gegevens
omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via
de daarvoor bestemde url onderaan elke nieuwsbriefmail.
03. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij
ANERVO Entertainment opgeslagen liggen in het geval je
overstapt naar een andere partij of dienst, dan
heb je het recht op overdracht. Hierbij dient
ANERVO Entertainment al jouw gegevens over te dragen
aan de andere partij..
04. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij
ANERVO Entertainment vastgelegd zijn? Dan heb je het
recht op het laten wissen van jouw gegevens.
05. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij
Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat
ANERVO Entertainment niet op de juiste manier met jouw
gegevens omgaat.
06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat ANERVO Entertainment jouw gegevens
gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen
van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via
info@anervo-entertainment.nl onder toezending
van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto,
de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.
Het streven is om binnen een week te reageren.

 

PLICHTEN

ANERVO Entertainment verwerkt persoonsgegevens
op grond van een gerechtvaardigd belang,
namelijk een commercieel belang. Denk hierbij
aan het aanbieden van diensten of producten
van ANERVO Entertainment via e-mail. Jouw gegevens
zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren,
zijn de minimale benodigde gegevens voor
het aanbieden van de diensten of producten.
Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de
nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze
verplichte gegevens niet worden aangeleverd,
kan ANERVO Entertainment de betreffende dienst niet
aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt
gedeeld met ANERVO Entertainment met anderen dan
de hierboven genoemde partijen te delen
(voor bijvoorbeeld het aanbieden van een
dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming
voor worden gevraagd.
ANERVO Entertainment behoudt zich het recht de
gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk
is vereist dan wel wanneer ANERVO Entertainment dit
gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een
juridisch verzoek/proces of om de rechten,
eigendom of veiligheid van ANERVO Entertainment te
beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw
recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact
op via onderstaande contactgegevens.

info@anervo-entertainment.nl | 06 14 17 65 53
Willem Kloosstraat 3| 7448ZN | Nijverdal
BTW. ID Nr. NL001589406B09 | KVK Nr. 66774810

 

Anervo Entertainment is naamhouder van o.a.
Anervo Entertainment
rumworld.nl


 

DISCLAIMER
Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. 
Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen, een bestelling te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. 
Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. 
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. 
De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. 
Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.
Bedrijven die uw informatie kunnen zien zijn:
ANERVO Entertainment, zoals beschreven
Google, voor ranking en statistieken
LB Media, webhost van Rumworld voor inloggen, adressen, nieuwsbrief etc.
Digibtw, voor adressen etc. voor facturen

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. 
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. 
Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
ANERVO Entertainment aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. 

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. 
Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij ANERVO Entertainment of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ANERVO Entertainment 
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van ANERVO Entertainment
PRIVACY BELEID
COOKIES
Wanneer u onze site bezoekt, plaatsen wij een of meerdere cookies. 

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de web browser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Firefox) om deze cookies op uw computer op te slaan. 

Er zijn twee soorten cookies. Sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw web browser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw web browser. 

Wij gebruiken sessie cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken en permanente cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website voor u kan worden geoptimaliseerd. 
Wij gebruiken permanente cookies ook om meer gerichte informatie op onze website te zetten en om informatie te verzamelen over onze klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, zoals het verstrekken van service informatie over onze producten en diensten en gerichte marketing rond onze producten en diensten. Wij geven/verkopen uw gegevens nooit aan derden.

U heeft de mogelijkheid om een waarschuwing te krijgen als een cookie wordt geplaatst en om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw web browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw web browser). U kunt dan echter niet meer van alle mogelijkheden van de site gebruik maken. 
Cookies kunnen uw computer of bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Verwerken van uw gegevens
Wanneer u gebruik maakt van onze website verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • van alle bezoekers van onze website verzamelen en verwerken wij standaardinformatie over ,statistieken op page views, verkeer van en naar ANERVO Entertainment
 • van deelnemers aan ons forum en/of gastenboek verzamelen en verwerken wij IP-adressen en de gegevens die zij op het forum hebben geplaatst;
 • van deelnemers aan een promotieactie of prijsvraag verzamelen en verwerken wij NAW-gegevens, e-mailadres en inzending voor de actie of prijsvraag;
 • van mensen die een bericht versturen via onze contact mogelijkheden verzamelen en verwerken wij IP-adres, naam, e-mailadres, telefoonnummer, besturingsgegevens pc en de vraag of opmerking.


Doeleinden verwerking gegevens
Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van onze diensten, waaronder het aanbieden als agent, dropship, bemiddelaar van alcoholische drank en gerelateerde produkten. Onze evenementen, proeverijen, promo acties en prijsvragen, indien u daarvan gebruik maakt of daaraan deelneemt;
 • het beantwoorden van vragen van gebruikers;
 • het verstrekken van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) indien wij daartoe aanleiding zien op grond van wet- en regelgeving of dit Privacybeleid;
 • het afdwingen van naleving van onze Gebruiksvoorwaarden en/of Beleidsregels;
 • het innen van vergoedingen;
 • het meten van de belangstelling voor onze diensten en het bevorderen van het gebruikersgemak van onze website;
 • het informeren van gebruikers over diensten en updates;
 • het doen van gerichte aanbiedingen.
 • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.


Beveiliging
Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen, om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, maar niets is perfect, wij kunnen dus niets garanderen.

Algemeen
Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid.

Privacyverklaring

Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy online.

We waarderen het dat u gesteld bent op uw persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe we informatie over u verzamelen wat we ermee doen en welke controlemogelijkheden u heeft.

Wie wij zijn?

ANERVO Entertainment is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Persoonsgegevens die wij over u verzamelen

We kunnen alleen de goederen leveren en diensten in uw opdracht uitvoeren, indien u ons uw persoonlijke gegevens daartoe verstrekt. In dat kader verzamelen wij persoonsgegevens zoals: uw naam, adres, e-mailadres.

Wij zullen de informatie die u zelf ons hebt verstrekt voor de in dit privacy verklaring verkregen omschreven doeleinden gebruiken.

Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt voor informatie over producten en diensten die worden aangeboden via onze website aan u, voor facturatie en orderverwerking. Uw gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden (bv. de bezorger) worden doorgegeven.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie te sturen over onze producten en diensten die u van ons verzocht hebt door het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Het is te allen tijde mogelijk u voor de nieuwsbrief af te melden, wat kan worden gedaan met een bericht aan het hieronder aangegeven contact, of via een speciaal daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief.

Verder zullen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

– Het beheer van uw account bij ons;

-Ter verificatie van de financiële transacties met betrekking tot de betalingen die u online maakt;

Veiligheid

Wij hechten veel belang aan de veiligheid van alle persoonlijk identificeerbare informatie in verband met onze gebruikers. We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik en wijziging van de persoonlijke gegevens tegen te gaan. We zullen technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, door middel van:

– Toegang tot uw account te beveiligen door wachtwoord en gebruikersnaam die uniek zijn voor u;

– Uw persoonlijke gegevens op te slaan op beveiligde servers;

– Het versleuteld opslaan van betalingsgegevens met behulp van SSL-technologie.

U dient erop bedacht te zijn dat het indienen van persoonlijke informatie op internet nooit helemaal veilig is. Wij kunnen de beveiliging van informatie niet garanderen aangezien en elke vorm van informatieverstrekking geschiedt op eigen risico. Alles wat we kunnen doen is gebruik maken van al onze inspanningen om uw gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat we een betrouwbare en veilige omgeving behouden om uw gegevens te gebruiken. Het is raadzaam om uw browser te sluiten wanneer u klaar bent met uw sessie om ervoor te zorgen anderen geen toegang tot uw persoonlijke informatie verkrijgen als u een gedeelde computer of een computer gebruiken in een openbare plaats.

Uw rechten

Als u zich zorgen maakt over uw gegevens, hebt u het recht toegang tot de persoonsgegevens die wij over u hebben op te vragen.

Gebruik van cookies door ANERVO Entertainment

ANERVO Entertainment maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser,weer verwijderd (sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De looptijd van de gebruikte cookies kunt u in uw browser menu inzien. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen. Voor het plaatsen van cookies zal Rumworld indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan één van Rumworlds  websites – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Rumworld opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven. Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Rumworld gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.

Welke cookies worden gebruikt?

 1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s.
 2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen (Google e,d,) wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.
 3. Tracking cookies: deze cookies volgen uw gedrag op onze website en stellen ons in staat u bij een volgend bezoek een gepersonaliseerde bezoekervaring aan te bieden.

Onze contactgegevens

Wij zijn blij met uw feedback en vragen. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar info@anervo-entertainment.nl of schrijf ons; Anervo Entertainment, Willem Kloosstraat 3 7442ZN Nijverdal (let op! geen bezoek of afhaal adres!) of bel ons op + 31 06 1417 6553.